Newsletter
Požiadať

AlgoritMánia 2021

e - Talentum

Popis 1. Charakteristika a poslanie súťaže : Súťaž je jednou z foriem záujmovej činnosti žiakov. Využíva sa ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania pripravenosti žiakov v informatike. Má ambíciu viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a tokom informácií v počítačových systémoch, rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie (spoluprácu v skupine pri riešení problému, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, zhromažďovať výsledky a spracovať ich do celkového riešenia). Občianske združenie e-Talentum , Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, a SZMPSZ v roku 2021 organizuje už 5. ročník informatickej súťaže AlgoritMánia pre základné školy 7-9. ročník (okresy: Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca , Rožňava ,Veľký Krtíš, Šahy) . Súťaž je pre trojčlenné tímy. Úlohy súťaže sú založené na algoritmickom myslení, programováni a kreativite.
2. Cieľová skupina : Súťaž je určená pre žiakov ZŠ. Súťažia v trojčlenných tímoch.
3. Spôsob prihlásenia sa a uzávierka prihlášok :
elektronická prihláška : https://forms.gle/7pHqnufRwEixfGoV9


Veková skupina 13 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 21.10.2021    08:00 - 12:30

Max. počet účastníkov 45 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt e - Talentum Webová stránka: https://www.geogebra.org/m/jqufkesw
E-mailová adresa kontaktnej osoby: tomolya@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach