Newsletter
Požiadať

Girls´coding days

Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov

Popis Podujatie bude zamerané na programovanie BBC micro:bit. Na pripojenie použijeme Zoom, ktorý využívame pri dištančnej výuke, pracovať budeme v prostredí MakeCode.
Podujatie bude určené pre dievčatá osemročného gymnázia a prvých dvoch ročníkov štvorročného gymnázia. Jedným z jeho cieľov je podporiť záujem dievčat o programovanie a IT. Ďalším z cieľov je zoznámiť sa s prostredím MakeCode a vytvoriť produkt, ktorý môže zaujať.
Začneme úplným úvodom, naprogramujeme si prvé programy s animáciami. Ďalej si ukážeme prácu s LED pásikom a diódami, Pokúsime sa vytvoriť niekoľko zaujímavých projektov v súvislosti s nositeľnou elektronikou. Taktiež by sme chceli zrealizovať projekt v spojení so sadou BBC micro:bit IoT kit.
Micro:bity zapožičiame prihláseným dievčatám v škole pred akciou.


Veková skupina 12 - 18

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 18.10.2021    16:00 - 17:30
11.10.2021    16:00 - 17:30
12.10.2021    16:00 - 17:30
19.10.2021    14:00 - 15:30

Max. počet účastníkov 60 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Webová stránka: http://www.gymnazium-pu.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: mzbinova@azet.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach