Newsletter
Požiadať

Programujeme s Microbitom

EDUSTEPS

Popis Cieľom webinára je žiakom hravou a kreatívnou formou ukázať ako sa jednoducho môžu naučiť ovládať napríklad pianovú dosku pomocou grafického programovania alebo ako môžu vytvárať rôzne tvary pomocou stavebných blokov. BBC micro:bit je malý programovateľný vreckový minipočítač, ktorý robí informatiku hrou. Je tak jednoduchý, že programovať s ním dokážu aj malé deti. Vďaka microbitu dokážeme vniesť do vyučovania praktické zadania, ktoré priblížia deťom využitie digitálnych technológií nielen na hodinách informatiky, ale aj v každodennom živote. Na webinári sa naučíme pracovať v blokovom programovacom prostredí Makecode a zoznámime sa s Microbitom.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 13.10.2021    17:30 - 19:00
12.10.2021    09:30 - 10:30
14.10.2021    12:00 - 13:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt EDUSTEPS Webová stránka: www.edusteps.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@edusteps.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach