Newsletter
Požiadať

Nebojme sa robotov

EDUSTEPS

Popis Cieľom webinára je priblížiť účastníkom základy robotiky, rozvíjať ich talent v oblasti vedy a techniky. Počas vzdelávania sa dotkneme aj témy kyberbezpečnosti. Účastníci sa naučia ovládať ozobota, zoznámia sa s jeho základmi ale aj pokročilejšími nastaveniami. Cez bezplatnú aplikáciu do smartfónu alebo do tabletu si naprogramujete robota Cybera pomocou blokového programovania, zadávania podmienok, akcií, cyklov a postupov. Naučíme sa nahrávať hlasové správy a s použitím rôznych efektov a zvukových filtrov ich naprogramujeme do robota

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 27.10.2021    17:30 - 19:00
26.10.2021    09:30 - 10:30
28.10.2021    12:00 - 13:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt EDUSTEPS Webová stránka: www.edusteps.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@edusteps.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach