Newsletter
Požiadať

Micro:bity na SPŠT Martin online

Spoločnosť EDUKA

Popis Zameriame sa na programovanie Micro:bitov v online prostredí MakeCode.
Na pripojenie k webinárom využijeme platformu MS Teams, ktorú sme využívali aj pri dištančnej výučbe. Prístup k nej má každý žiak školy cez svoje Microsoft konto.
Na webinároch tretiaci budú učiť prvákov. Tento model rovesníckeho vzdelávania na SPŠT Martin pravidelne využívame pri organizovaní CodeWeeks a máme s ním výborné skúsenosti.
Začneme vysvetlením, čo sú jednodoskové počítače a na čo všetko sa môžu používať. Naprogramujeme jednoduché animácie. Žiakom ukážeme možnosti využitia senzorov Micro:bitu, budeme ich motivovať k vytvoreniu zložitejších programov. Taktiež ukážeme rozširujúce sady k Micro:bitu - v elektronike, k Internetu vecí a robotike.
Micro:bit si žiaci budú môcť vypožičať v škole pred webinárom.
Prváci, priemyslováci, tešíme sa na vás!


Veková skupina 14 - 18

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 12.10.2021    17:00 - 18:30
14.10.2021    17:00 - 18:30

Max. počet účastníkov 50 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt Spoločnosť EDUKA Webová stránka: www.spsmt.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: lenka.hunorova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach