Newsletter
Požiadať

Design&Code WORKSHOP

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Vo forme online stretnutia cez platformu Meet sa účastníci zoznámia prostredníctvom online prezentácie s modernými nástrojmi pre dizajn a kódovanie svojich nápadov. Prakticky si vyskúšajú navrhnúť a nakódiť svoju prvú aplikáciu alebo web. Program bude obohatený o interaktívne kvízy.

Ciele podujatia:
- rozšíriť zmysel pre kreativitu
- pochopenie základov algoritmizácie
- zoznámenie s Scratch, HTML&CSS, Figma, Canva, Elementor
- praktické vyhotovenie projektu

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Veková skupina 10 - 24

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 24.09.2021    16:30 - 19:00
17.09.2021    10:50 - 12:30

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webová stránka: https://keepcode.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: chovancova@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach