Newsletter
Požiadať

Scratch pre začiatočníkov

AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku

Popis Projekt je zameraný na prebudenie záujmu o programovanie u najmladších detí. Hravými aktivitami prejdeme základy programu Scratch. Kreatívne programovanie pre deti rozvíja osobné prepojenia s výpočtovou technikou tým, že čerpá z tvorivosti, predstavivosti a záujmov. Tým chceme docieliť, aby sa deti stali vo vzťahu k počítaču tvorcami, nie iba pasívnymi konzumentami.
Osloviť chceme deti vo veku od 8 rokov do 12 rokov, resp, v prípade záujmu aj do 14 rokov, pokiaľ sa ešte s programovaním nestretli.
Naším zámerom je v budúcnosti využiť aj rovesnícke vzdelávanie, čomu môže tento projekt výrazne pomôcť.


Veková skupina 8 - 14

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 13.09.2021    09:30 - 11:30
14.09.2021    12:30 - 13:30
16.09.2021    08:30 - 10:30
20.09.2021    09:30 - 11:30

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku Webová stránka: https://amavet939.pageride.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: vavrekovajana@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach