Newsletter
Požiadať

Kreslíme 3D s BBC micro:bitom

SPy o.z.

Popis Cieľom podujatia je vytvoriť prostredníctvom metódy projektového vyučovania produkt, ktorý bude výsledkom tvorivého myslenia žiakov a dodržia sa nasledovné zásady - produkt bude v sebe obsahovať filament z 3D pera a micro:bit, ktorý sa bude programovať v online prostredí Microsoft MakeCode v classroom režime. Keďže ide o žiakov základnej školy, na úvod si online pozveme človeka, ktorý má skúsenosti s 3D tlačou a počas pandemickej situácie vytlačil napr. viac ako 1500 ochranných štítov a iných ochranných prvkov. Ten nás oboznámi s filamentmi, s 3D tlačiarňami a tým, aký dopad môže mať 3D tlač v budúcnosti. Následne sa prejde k párovej práci, kde budú žiaci vo dvojiciach rozmýšľať (brainstorming), aký produkt by mohli vytvoriť. Uvedú sa zásady, pričom micro:bit a práca s ním sa preopakuje a následne sa prejde k rýchlej prezentácii a vzájomnej inšpirácii nápadov medzi žiakmi. Neskôr si žiaci zoberú papiere, fixky, lepidlá a 3D perá, aby mohli zhotoviť svoj vlastný produkt - môže to byť svietiaca stavba či vlastný domáci miláčik, ktorý bude reagovať na hlas svojho majiteľa a bude s ním interagovať. Takisto pri tom využijeme nielen 1 ks micro:bita, ale k dispozícii budú aj iné sady.

Veková skupina 10 - 13

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 28.09.2021    11:50 - 12:35
05.10.2021    11:50 - 12:35
13.10.2021    08:00 - 08:45
20.10.2021    08:00 - 08:45

Max. počet účastníkov 34 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt SPy o.z. Webová stránka: https://www.ucimeshardverom.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: microbit@python.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach