Newsletter
Požiadať

Svetelné efekty pomocou Micro:bitov a LED pásikov

Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány

Popis Cieľom webinárov je vzbudiť záujem o programovanie s Micro:bitmi.
Počas webinára si žiaci pripravia svetelnú reklamu pomocou LED pásika
v programovacom prostredí Microsoft MakeCode pre micro:bit.

Počas webinára predstavíme koncept rôznych farieb svetla, potom ukážeme možnosť miešania farieb pomocou LED pásika.
Vytvoríme rôzne rozsvietenia LEDiek, navrhneme svetelné reklamy a ozdobné svetelné efekty.

Počas tvorby projektov budeme potrebovať LED pásiky, ale v prípade, ak nie sú k dispozícii, bude možné riešiť úlohy aj pomocou simulátora v online programovacom prostredí.

Webinár plánujeme uskutočniť v maďarskom jazyku pre žiakov zo ZŠ s VJM v Buzici a taktiež vítame ďalších účastníkov.


Veková skupina 10 - 16

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 11.10.2021    11:30 - 12:15
11.10.2021    12:20 - 13:05
15.10.2021    11:30 - 12:15
15.10.2021    12:20 - 13:05

Max. počet účastníkov 30 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány Webová stránka: https://meetingsemea36.webex.com/meetingsemea36/j.php?MTID=m2ad30fe87a443b9ff5033ee9a0258e95
E-mailová adresa kontaktnej osoby: hanesz@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach