Newsletter
Požiadať

Kóduješ aj ty?

Zvonkohra

Popis Obsah:
- rozšíriť znalosti v rámci programovania modelov na oblasť online
- tvoriť a modelovať, sfunkčniť model a predviesť jeho schopnosti pomocou nástroja Zoom
- porovnávanie modelov, robotov v rámci niekoľkých online stretnutí
- zhodnotenie práce pomocou inline nástrojov
Cieľová skupina: 8- 14 rokov deti
Prihlásenie- registrácia : link na vstup na podujatie v nástroji Zoom
Podujatie je špeciálne tým, že naväzuje na skúseností detí v programovaní robotov , no tentoraz sa budú realizovať za pomoci online prostredia v nástroji Zoom. Budú medzi sebou komunikovať a programovať konrétne modely doma, v škole, na krúžku a porovnávať ich a hodnotiť ako sa im to podarilo.


Veková skupina 8 - 14

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 18.10.2021    14:00 - 16:00
19.10.2021    14:00 - 16:00

Max. počet účastníkov 48 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt Zvonkohra Webová stránka: www.ozzvonkohra.blogspot.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: raffajove@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach