Newsletter
Požiadať

Hudobné programovanie

SOFI, n.o.

Popis V poslednej dobe je moderné programovať hardware. V našom projekte chceme použiť modernú technológiu micro-bit a rozšíriť jej možnosti, pomocou rozširujúcej základnej sady. Našim cieľom je zábavnou formou prepojiť svet hudby a programovania. Pomocou rozširujúcej sady pripojíme na zariadenie micro-bit rôzne doplnkové zariadenia, ako napríklad reproduktory, slúchadla, senzory a tak spestríme možnosti programovania rôznych úloh. Našim cieľom bude prepojiť svet hudby a programovania, tak aby študenti vytvorili hudbu novým kreatívnym spôsobom a tak prehlbovali nielen programátorské, ale aj estetické cítenie.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 06.10.2021    14:00 - 15:30
05.10.2021    14:00 - 15:30
07.10.2021    14:00 - 15:30

Max. počet účastníkov 12 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt SOFI, n.o. Webová stránka: https://zssnpbb.edupage.org/percenta2/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: radoslav.zolko@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach