Newsletter
Požiadať

Let's make a website

SRRZ - RZ pri Gymnáziu P. Horova

Popis Hlavným cieľom projektu je ukázať žiakom spôsoby tvorby webových stránok pomocou CSS štýlov, ukázať im že tvoriť webovú stránku môže každý. Namotivovať ich k tvorbe kreatívnych a zaujímavých webových stránok a odbúrať ich obavy pred technológiami. Workshop je zameraný na tvorbu bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí. Budeme tvoriť webové stránky v poznámkovom bloku, používať kaskádové štýly, vytvárať zoznamy s odrážkami, štýlovať blokové prvky, rozmiestňovať objekty na webovej stránke, vytvárať formuláre a publikovať webovú stránku na serveri.
Workshop je určený aj pre umelecky založených účastníkov, ktorí uplatnia svoje výtvarné cítenie na vytváranie esteticky zaujímavých webov, aj pre dievčatá našej školy vo veku 14 až 19 rokov.
Pre účely workshopu budú pripravené učebné materiály, bude sa konať ako dva online workshopy, každý v trvaní 2 h. Urobíme nábor cez elektronickú žiacku knižku, facebookovú stránku školy a facebookovú skupinu študentov školy.


Veková skupina 14 - 19

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 11.10.2021    18:00 - 20:00
18.10.2021    18:00 - 20:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt SRRZ - RZ pri Gymnáziu P. Horova Webová stránka: www.gphmi.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: spisakov@gphmi.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach