Newsletter
Požiadať

Lego s micro:bitom

eTeacher, o.z.

Popis Na úvod sa žiaci gymnázia online spoja s osobu, ktorá predstaví Lego modely, ukáže ako ich programovať a tiež predstaví sadu senzorov. Žiaci si následne na krúžku krúžku vyskúšajú Lego sady ako rozšírenia k BBC micro:bit. Vďaka spojeniu stavebnice Lego a BBC micro:bit si žiaci budú môcť užiť kreatívnu časť pri tvorbe modelu aj programovaciu časť pri jeho oživovaní. Budú si môcť postaviť napríklad robota a naučiť ho chodiť, alebo dokonca tancovať alebo si postavia autíčko ktoré bude chodiť po čiare, vyhýbať sa prekážkam a rozoznávať farby. Na projektoch budú môcť spolupracovať, aby sa naučili pracovať v tímoch. Programovať budeme v blokovom programovacom jazyku Makecode.

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 27.09.2021    15:00 - 16:00
04.10.2021    15:00 - 16:00
11.10.2021    15:00 - 16:00

Max. počet účastníkov 10 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt eTeacher, o.z. Webová stránka: https://www.facebook.com/eTeacherOZ
E-mailová adresa kontaktnej osoby: mcapay@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach