Newsletter
Požiadať

Micro:bity prakticky

SRRZ - RZ pri Gymnáziu S. Moyseša Moldava n. Bodvou

Popis Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou sa žiaci po zvládnutí základov programovania micro:bitov zúčastnia na troch online workshopoch realizovaných z príležitosti európskeho týždňa programovania. Na týchto workshopoch sa naučia vytvárať rôzne zaujímavé projekty s využitím micro:bitov, napríklad aj s naprogramovaním LED pásikov. Cieľom tejto aktivity je vzbudiť u žiakov záujem o programovanie a moderné digitálne technológie. Programovanie reálneho hardvéru môže byť tým vhodným motivujúcim prvkov, preto by sme ho radi využili i vo vyučovaní informatiky na našej škole.

Veková skupina 15 - 17

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 12.10.2021    13:10 - 13:55
19.10.2021    13:10 - 13:55
26.10.2021    13:10 - 13:55

Max. počet účastníkov 15 Podujatie je plne rezervované.


Kontakt SRRZ - RZ pri Gymnáziu S. Moyseša Moldava n. Bodvou Webová stránka: gymmoldava.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gabriela.kovesiova@gymmoldava.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach