Newsletter
Požiadať

Girl's code

SRRZ-RZ pri Základnej škole Krosnianska 4, Košice

Popis Cieľom všetkých stretnutí bude vzbudiť záujem o programovanie medzi dievčatami a poprieť mýtus, že IT svet a dievčatá nejdú dohromady. Na troch stretnutia predstavíme prostredie platformy AppInventor na programovanie mobilných aplikácií. Jeho dizajnérske a programovacie prostredie. Spoločne si vytvoríme zaujímavé mobilné aplikácie. Dievčatá navrhnú aj vlastnú mobilnú aplikáciu. Stretnutia budú prebiehať online v prostredí MS Teams.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 14.09.2021    17:00 - 18:30
21.10.2021    17:00 - 18:30
07.10.2021    17:00 - 18:30

Max. počet účastníkov 10 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?


Kontakt SRRZ-RZ pri Základnej škole Krosnianska 4, Košice Webová stránka: https://zskroke.edupage.org/text/?text=text/text37&subpage=0
E-mailová adresa kontaktnej osoby: sivakova.anka@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach