Newsletter
Postulez maintenant

#HACK | Boostup your idea to digital product

Nadácia SPŠE Prešov

Description Túžite po budovaní digitálnych produktov? Na tomto hackathone posuniete svoj nápad v ceste za úspechom. Prakticky využijete svoje získané zručnosti z workshopov a pretavíte ich do vašej aplikácie.

Hackthon je zameraný na individuálnu alebo skupinovú prácu na vlastnom projekte s využitím získaných zručností. Účastníci majú počas hackathonu dostupnú mentoringovú podporu.

- Brainstorming
- User & Market Research
- Návrh Flowu Aplikácie
- Dizajn Wireframov
- Dizajn Prototypu
- Dizajn vizuálneho štýlu
- Development

Podujatie je zamerané pre záujemcov a začiatočníkov v oblasti vývoja digitálnych produktov vo veku 15-24 rokov.

Účastníci budú ocenení.

Registrácia bude zverejnená na https://boostup.sk.


Tranche d'âge 15 - 24

Niveau

Type Événement en ligne

Date 21.10.2022    17:00 - 17:30
23.10.2022    14:00 - 16:00

Participants max. 35 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite


Contact Nadácia SPŠE Prešov Site web: https://boostup.sk
Adresse e-mail du contact: chovancova@spse-po.sk

Partager sur les réseaux sociaux