Newsletter

Jednostavno do prvog koda

Centar za edukaciju i transparentnost

Descripción “Centar za edukaciju i transparentnost" će organizovati virtuelnu Zoom radionicu za mlade Pančevke i Pančevce, tokom koje će se grupi učesnika omogućiti da nastave svoje učenje o programskom jeziku Scratch, da ponesu lepe utiske i entuzijazam za dalje učenje o programiranju i digitalnim tehnologijama.

Plan rada je takav da se mladi polaznici i polaznice u prvih 60 minuta obnove svoje znanje o Skreču, upoznaju IF petlje, kloniranje, funkcije i kontrolu toka program („razglas blok“). Drugih 60 minuta je posvećeno praktičnom radu, odnosno izradi koda po zamisli polaznika upotrebom svih osnovnih elemenata (varijable, ponavljanje, IF petlje i funkcije).

Scratch funkcioniše po principu slagalice. Jednostavan je za korišćenje jer se kodiranje vrši prevlačenjem i slaganjem blokova u radnom prostoru. Baš iz tog razloga nije potrebno prethodno znanje iz programiranja, pa je zato i namenjen najmlađim programerima.

Cilj radionice je da se svi učesnici upoznaju sa zanimljivim programskim jezikom na web-u na interaktivan i kreativan način, te da se ohrabre da se dalje interesuju i uče o programiranju.


Edad media del grupo 9 - 14

Dificultad

Tipo Evento online

Fecha 26.09.2020    12:00 - 14:00

Número máximo de participantes 20 Evento completo
Meet and Code Award No participar

Contacto Centar za edukaciju i transparentnost Website: https://www.facebook.com/CETRAORG/
Correo electrónico de la persona de contacto: cetra.org@gmail.com

Compartir en las redes sociales