Newsletter

Uratuj Ziemię przed śmieciowym potworem.

Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej

Description Wydarzenie skierowane do uczniów w wieku 8-10 lat, którym nie jest obcy temat segregacji śmieci i dbania o planetę.

Podczas zajęć prowadzący omówi jak działa aplikacja Scratch Junior, zaprezentuje jej najciekawsze funkcje, a następnie da czas na pracę własną uczestników, jednocześnie udzielając potrzebnych wskazówek.

Zajęcia rozbudzą kreatywność, myślenie logiczne i umiejętność planowania kilka kroków do przodu.

Ponieważ wiemy jak ważne jest zróżnicowane środowisko do nauki, proponujemy uczestnikom wypożyczenie robota edukacyjnego oraz udostępnimy im pakiet kart pracy o segregacji i sprzątaniu świata, które mogą służyć inspiracji do tworzenia ich własnego projektu.


Tranche d'âge 8 - 10

Niveau

Type Événement en ligne

Date 15.10.2020    12:00 - 13:30

Participants max. 25 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code Code pour la planète

Contact Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej Site web: http://frec.org.pl/
Adresse e-mail du contact: dorota.borzyszkowska@frec.org.pl

Partager sur les réseaux sociaux