SCRATCH FUTBAL CUP 2018

Združenie rodičov pri 2. ZŠ v Leviciach

Descripción Deti vo veku 8 - 12 rokov sa zúčastnia programovacej noci zameranej na programovanie v prostredí scratch, ktorú pripravilo RZ pri II. ZŠ v Leviciach pre širokú verejnosť. Téma programovania je futbal, keďže sme športová škola zameraná na futbal, spolupracujúca aj s FK Slovan Levice. Deti budú tvoriť jednoduché programy - napr. futbalový zápas, kopanie 11 na bránu, rôzne herné situácie ako prihrávanie lôpt počas zápasu. Účastníci sa naučia tvorbu základných algoritmov, cyklus, podmienku a premennú. Postupne budú vytvárať zložitejšie projekty. Najlepšie projekty vyhodnotí odborná porota tvorená z účiteľov INF predmetov na II. Základnej škole v Leviciach a zverejní ich na webovej stránke školy. Podujatie bude dokumentované fotografiami, krátkym videom publikovaným na webovom sídle školy, sociálnych sieťach, školskom časopise a rádiu. Informácie o podujatí budeme šíriť aj v miestnych médiach - lokálne noviny a lokálna televízia. Na podujatí bude účastníkom ponúknuté malé občerstvenie (pitný režim). Po realizácii spracujeme propagačné materiály o realizovanom projekte, ktoré budú distribuované napr. počas dňa otvorených dverí a pod.


Ubicación

Edad media del grupo 8 - 12

Dificultad

Tipo Evento offline

Fecha 09.10.2018    17:00 - 21:00

Dirección Ul. sv. Michala 42
93401 Levice

Número máximo de participantes 30 ¿Quieres participar? Por favor, ponte en contacto con Proyecto Dono.

La participación en el evento es gratuita
Meet and Code Award award.soccer-and-coding

Contacto Združenie rodičov pri 2. ZŠ v Leviciach Website: https://2zs.edupage.org/
Correo electrónico de la persona de contacto: skola@zssvmichalalv.edu.sk

Compartir en las redes sociales