Newsletter
Apply for Awards

Naprogramuj si vlastnú VEC

OZ PRÍRODA

Descripción Mladá generácia prichádza do styku s technológiami od útleho veku, čo v nich vyvoláva dojem, že tieto technológie tu vždy boli. Aby však pochopili ako fungujú, pripravujeme podujatie určené najmä pre študentov informaticky zameraného vysokoškolského štúdia, ktorých zaujíma problematika Internetu vecí a programovania. Hlavnú zložku vzdelávania často tvoria hlavne teoretické poznatky, ktoré vyžadujú vysokú mieru abstrakcie a predstavivosti študentov. Našim cieľom je, vďaka tomuto podujatiu, dať študentom možnosť nielen dozvedieť sa viac o tejto problematike, ale zároveň aj tieto nové poznatky využiť pri zostavovaní a programovaní vlastného zariadenia s platformou Arduino. V spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB uskutočníme sériu workshopov pre študentov s ambíciou motivovať ich nielen k zmysluplnému programovaniu s hmatateľnými výsledkami, ale aj k lepšiemu pochopeniu hardvérovej podstaty použitých technológií. Workshopy budú realizované formou inovatívnej vyučovacej metódy eduScrum, ktorá reflektuje požiadavky praxe IT firiem a prispieva k rozvoju soft-skills. Na záver študenti vytvoria, naprogramujú a odprezentujú vlastný kreatívny projekt, pričom použijú základnú sadu Arduino.


Ubicación

Edad media del grupo 18 - 24

Dificultad

Tipo Evento offline

Fecha 17.10.2018    08:30 - 10:00
17.10.2018    16:00 - 17:30

Dirección Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Número máximo de participantes 40 ¿Quieres participar? Por favor, ponte en contacto con Techsoup Spain.

La participación en el evento es gratuita


Contacto OZ PRÍRODA Website: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/
Correo electrónico de la persona de contacto: miroslav.melichercik@umb.sk

Compartir en las redes sociales