Newsletter

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Description Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Tranche d'âge 13 - 19

Niveau

Type Événement en ligne

Date 22.10.2020    19:00 - 21:00

Participants max. 30 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code Code pour la planète

Contact Međimurski Informatički Klub Site web: http://mik.hr/
Adresse e-mail du contact: info@mik.hr

Partager sur les réseaux sociaux