Newsletter

Kodujemy dla planety - budowa stacji monitorowania zanieczyszczenia powietrza

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZ

Opis W tym roku szkolne koło „Robotech „ chce się skupić na wykorzystaniu kodowania i elektroniki w służbie klimatu. Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Chcielibyśmy zbudować stację badającą zanieczyszczenie i skład powietrza która będzie wynoszona przy pomocy drona na różne wysokości aby móc ocenić jak zmienia się zanieczyszczenie wraz z wysokością. Nasza stacja ma też monitorować, wysokość, temperaturę i ciśnienie. Dane będą wysyłane w czasie rzeczywistym i prezentowane na ekranie smartphone, jak i również zapisywane na karcie micro SD co pozwoli na ich interpretację graficzną np. w arkuszu kalkulacyjnym. Uczniowie będą mieli za zadanie zbudowanie układu elektronicznego, jego zaprogramowanie, przetestowanie i stworzenie w arkuszu kalkulacyjnym wykresów zależności ciśnienia, temperatury od wysokości, zanieczyszczenia w zależności od wysokości. Uczniowie do kodowania wykorzystają środowisko Arduino IDE, do prezentacji wyników na smartphonie aplikację Blynk. Całość zostanie przekazana później nauczycielom geografii którzy będą mogli naszą konstrukcję wykorzystać na swoich lekcjach


Lokalizacja

Grupa wiekowa 16 - 18

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 17.10.2019    08:00 - 16:00
18.10.2019    08:00 - 14:00

Adres ul. Milewskiego 3 B
62-700 Turek

Maksymalna liczba uczestników 20 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award Code for the Planet (Koduj dla planety)

Kontakt STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZ Strona internetowa: https://www.facebook.com/robotechzst/
Adres e-mail osoby kontaktowej: k.motala@zst.net.pl

Udostępnij