Newsletter

Poklikani

Stowarzyszenie Poklikani

Opis Zauważyliśmy, że specyficzna grupa ludzi - dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz klas integracyjnych - zagrożona jest wykluczeniem cyfrowym. Takie osoby często nie posiadają komputera w domu, co w obecnych czasach jest utrudnieniem. Chcemy dać im szansę, prowadząc warsztaty technologiczne, podczas których beneficjenci będą się uczyć jednego z kilku oferowanych przez nas języków programowania. Jednym z bardziej opłacalnych, jak i poszukiwanych zawodów, jest właśnie zawód programisty - szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy zauważalne jest zjawisko rynku pracownika. Dążymy do tego, żeby zmniejszyć wykluczenie cyfrowe wśród wychowanków domów dziecka, świetlic czy klas integracyjnych. Żeby to zrobić planujemy przeprowadzić dla tych osób warsztaty technologiczne. Warsztaty zostaną zrealizowane w formie kilku spotkań i będą poprowadzone przez odpowiednio przeszkolone do tego osoby. Obecni na kursie zapoznają ich z jednym z kilku oferowanych języków programowania oraz przygotują do poprawnego funkcjonowania w dobie XXI wieku.


Lokalizacja

Grupa wiekowa 8 - 14

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 08.10.2019    15:00 - 16:00
10.10.2019    15:00 - 16:00
14.10.2019    15:00 - 16:00
16.10.2019    15:00 - 16:00

Adres Bojkowska 20a
44-100 Gliwice

Maksymalna liczba uczestników 60 Brak wolnych miejsc na wydarzenie.
O Meet and Code Award Uczestnictwo tylko w głosowaniu publicznym

Kontakt Stowarzyszenie Poklikani Strona internetowa: www.poklikani.pl
Adres e-mail osoby kontaktowej: f.kciuk@poklikani.pl

Udostępnij