Newsletter

Matematyka dla informatyka

Stowarzyszenie 'Przyjaciele Czwórki'

Opis Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem: zastosowanie informatyki, aplikacji i TIK w uczeniu się matematyki.
Celem warszatów online jest stworzenie ćwiczeń, zadań interaktywnych za pomocą dostępnych darmowych aplikacji oraz grafik 3 D pomocnych w nauce geometrii przestrzennej. Uczestnicy przygotują "Escape Room" dla innych uczniów,
w którym umieszczą zaprogramowane zadania utrwalające poznane treści z matematyki. Jedym z zadań dla uczestników
będzie wykonanie aplikacji na Androida przy pomocy App Inventor. Na początku nauczyciel zaprezentuje i omówi narzędzia do tworzenia materiałów, a następnie zawodnicy zakodują materiały dla innych uczniów. Kurs wydarzy się w ciągu 3 tygodni w formie kilku godzinnych warsztatów online, a jego uwieńczeniem będzie umieszczenie na stronie internetowej przygotowanych zadań dla dwóch grup wiekowych: klas 4 i 5 oraz klas 6-8. Poprzez portale społeczne rozreklamujemy przygotowane pomoce wśród społeczności lokalnej. Przygotowane materiały będą uwzględniały specyficzne trudności uczniów w nauce matematyki


Grupa wiekowa 11 - 15

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 05.10.2020    15:00 - 16:30
12.10.2020    15:00 - 16:30
19.10.2020    15:00 - 16:30
23.10.2020    17:00 - 20:00

Maksymalna liczba uczestników 25 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award Community (Społeczność)

Kontakt Stowarzyszenie 'Przyjaciele Czwórki' Strona internetowa: http://edukacja.andrychow.eu/placowki/szkoly-podstawowe/szkola-podstawowa-nr-4-w-andrychowie-114/
Adres e-mail osoby kontaktowej: przyjaciele4@ngo.sp4andrychow.edu.pl

Udostępnij