Newsletter

ZaproGRAmowany Duet!

Fundacja Sarigato

Opis Nasze wydarzenie ma na celu integrować poprzez naukę nowych technologii. Celem warsztatów będzie stworzenie przez każdy duet prostej gry w środowisku Scratch, która będzie sterowana przez płytkę micro:bit z gamepadem. Gdy wszyscy ukończą gry zrobimy rozgrywkę. Dla duetu, który zdobędzie najlepsze miejsca przewidzieliśmy nagrody.

Wydarzenie skierowane będzie w pierwszej kolejności do dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka lub rodzin zastępczych, gdzie dostarczyliśmy sprzęt komputerowy do nauki (wcześniej były wykluczone cyfrowo). Każde zgłoszenie to duet, w którym musi znaleźć się minimum jedna dziewczynka. W zajęciach weźmie udział 10 takich duetów, czyli min. 10 dziewczynek.

Przy przekazaniu wiedzy przede wszystkim wykorzystamy wiedze i doświadczenie trenera prowadzącego zajęcia oraz materiały z biblioteki Micro:bit i dostępne zasoby dot. nauki Scratcha.

Dodatkowo zakupione materiały dadzą nam możliwość, aby prowadzić takie zajęcia cyklicznie dla innych naszych podopiecznych.


Grupa wiekowa 12 - 16

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie online

Data 10.10.2020    09:00 - 15:00

Maksymalna liczba uczestników 20 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award Girls do IT! (Dziewczyny kodują!)

Kontakt Fundacja Sarigato Strona internetowa: www.hakersi.pl
Adres e-mail osoby kontaktowej: szymon.nosek@sarigato.org

Udostępnij