Newsletter

Funkcjonalności inteligentnego domu w doświadczeniach młodych - podstawy programowania

Fundacja 'Tradycyjna Zagroda'

Opis Celem lekcji jest rozwijanie wiedzy i zainteresowania problematyką IoT na przykładzie rozwiązań stosowanych w „inteligentnym domu”.

W Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu dla uczniów klas VI-VIII zostaną przeprowadzone lekcje z programowania urządzeń stosowanych w „inteligentnym domu”. Uczniowie zapoznani zostaną z zagadnieniem IoT. Wiedza teoretyczna bazować będzie na praktycznym poznaniu możliwości zdalnego zarządzania czujnikami (sensorami) oraz ich odpowiednim programowaniem. Zadaniem uczniów będzie zaprogramowanie urządzeń i czujników w jednym z kliku wybranych scenariuszy. Np. zbudowanie systemu, w którym czujka otwarcia drzwi włącza urządzenie (alarm) podłączony do włącznika gniazdka (wall plug’a), a informacja o otworzonych drzwiach wyświetlona zostanie na smartfonie. Inne scenariusze obejmować będą programowanie: czujników dymu, wilgoci (ostrzeżenie o zalaniu domu) i temperatury.

Projekt pozwoli młodym ludziom na inicjowanie i pogłębianie zainteresowań IoT oraz na odkrycie podstawowe możliwości zarządzania inteligentnym domem. Przede wszystkim najważniejszą wartością projektu jest możliwość praktycznego doświadczenia zastosowań urządzeń z „inteligentnego domu”.Lokalizacja

Grupa wiekowa 11 - 15

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 15.10.2018    00:00 - 00:00
16.10.2018    00:00 - 00:00
17.10.2018    00:00 - 00:00
18.10.2018    00:00 - 00:00
19.10.2018    00:00 - 00:00

Adres Manasterz
37-220 Manasterz

Maksymalna liczba uczestników 40 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Fundacja 'Tradycyjna Zagroda' Strona internetowa: www.tradycyjnazagroda.pl
Adres e-mail osoby kontaktowej: fundacja@tradycyjnazagroda.pl

Udostępnij