Newsletter

Nowe technologie i IoT w służbie ludzi, przyrody i rolnictwa – młodzi testują bezprzewodową stację meteorologiczną

Fundacja 'Tradycyjna Zagroda'

Opis Celem lekcji jest wprowadzenie młodych w świat nowych technologii opartych na IoT, które na przykładzie bezprzewodowej stacji meteorologicznej pomagają chronić środowisko naturalne, oszczędnie zarządzać zasobami naturalnymi oraz wspierają system bezpieczeństwa ochrony cywilnej.
W klasach VIII w dwóch szkołach podstawowych (w Manasterzu i Jaworniku Polskim) przeprowadzone zostaną lekcje wprowadzające uczniów w świat nowych technologii oraz IoT. Lekcje na przykładzie praktycznej obsługi bezprzewodowej stacji meteorologicznej zapoznają uczniów z możliwościami wykorzystania IoT w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki rolnej, oszczędności w gospodarstwie domowym oraz zwiększeniu bezpieczeństwa związanego ze skutkami zmian klimatu (upały, susze, obfite i nagłe opady, itp.).
Dodatkowo na zasadzie „burzy mózgów” uczniowie wypracują wszelkie możliwe praktyczne zastosowania testowanego urządzenia. Niektóre z wybranych pomysłów zostaną zrealizowane, aby udostępnić dane pomiarowe wszystkim zainteresowanym osobom. Po zakończeniu realizacji lekcji edukacyjnych stacja pogodowa docelowo zostanie umieszczona przy siedzibie Fundacji stanowiąc stacjonarny punkt meteorologiczny oraz punkt edukacji IoT.Lokalizacja

Grupa wiekowa 13 - 15

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 08.10.2018    08:00 - 15:00
09.10.2018    08:00 - 15:00
10.10.2018    08:00 - 15:00
11.10.2018    08:00 - 15:00
12.10.2018    08:00 - 15:00
13.10.2018    08:00 - 15:00
14.10.2018    08:00 - 15:00
15.10.2018    08:00 - 15:00
16.10.2018    08:00 - 15:00
17.10.2018    08:00 - 15:00
18.10.2018    08:00 - 15:00
19.10.2018    08:00 - 15:00

Adres Manasterz
37-220 Manasterz

Maksymalna liczba uczestników 40 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny
O Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Fundacja 'Tradycyjna Zagroda' Strona internetowa: www.tradycyjnazagroda.pl
Adres e-mail osoby kontaktowej: fundacja@tradycyjnazagroda.pl

Udostępnij