Newsletter

Escape Coding

Coder Club

Descrizione Escape Coding je online igra sa pitanjima vezanih za kodiranje i tehnologiju. Sa 26 pitanja u;esnici mogu da se upoynaju sa nekoliko važnih pojmova i uče kroz online igru.
Drugi deo događaja je vr.vex.com online vizuelno okruženje za zadatke kodiranja i robotike.
Za ove dve glavne i sporedne sadržaje izrađujemo pomoćne materijale i video uputstva.
Učesnici će moći da komuniciraju kroz 8x8 video meeting platformu gde su moderatori i animatori.


Fascia d'età 8 - 16

Difficoltà

Tipologia Evento Online

Data 17.10.2020    09:00 - 12:00
18.10.2020    09:00 - 12:00

Max. Participanti 60 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award Community

Contatti Coder Club Website: https://www.facebook.com/CoderClub-675032882600636/
Mail persona di riferimento: coderclub.eu@gmail.com

Condividi sui Social Media