Newsletter

Escape Coding

Coder Club

Descriere Escape Coding je online igra sa pitanjima vezanih za kodiranje i tehnologiju. Sa 26 pitanja u;esnici mogu da se upoynaju sa nekoliko važnih pojmova i uče kroz online igru.
Drugi deo događaja je vr.vex.com online vizuelno okruženje za zadatke kodiranja i robotike.
Za ove dve glavne i sporedne sadržaje izrađujemo pomoćne materijale i video uputstva.
Učesnici će moći da komuniciraju kroz 8x8 video meeting platformu gde su moderatori i animatori.


Vârste participanți 8 - 16

Grad dificultate

Format eveniment Eveniment online

Dată 17.10.2020    09:00 - 12:00
18.10.2020    09:00 - 12:00

Numărul maxim de participanți 60 Vrei să participi la eveniment? Ia legătura cu reprezentantul.

Participarea la eveniment este gratuită pentru participanţi.
Competiția Meet and Code Community

Contact Coder Club Website: https://www.facebook.com/CoderClub-675032882600636/
Mail persoană de contact: coderclub.eu@gmail.com

Share pe rețele de socializare