Newsletter

Mój fantastyczny EkoPark

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury 'Synergia'

Descrizione "Wyczaruj" swój własny, bajkowy i fantastyczny świat, w którym znajdzie się bezpieczne miejsce dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
W „czarach” pomoże nam program Tinkercad, w którym uczestnicy wydarzenia wykonają trójwymiarowy projekt EkoParku. Podczas warsztatów online uczniowie Szkoły Podstawowej w Łowczowie nauczą się modelowania 3D, a następnie wykorzystując poznane umiejętności zaprojektują wybrane przez siebie, zagrożone wyginięciem rośliny i zwierzęta. W EkoParku spotkać się mogą gatunki z różnych regionów klimatycznych. Również proporcje zaprojektowanych obiektów nie muszą być prawdziwe. Ważne, aby łącząc wiedzę o zagrożonych gatunkach z kreatywnością oraz znajomością modelowania 3D "wyczarować" miejsce pozostające w stanie równowagi biologicznej.
Uczestnicy projektu będą mogli zgłosić swoje prace do konkursu, który zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych – klasy IV-VI oraz VII – VIII.
Najlepsze modele roślin i zwierząt zostaną wydrukowane przy pomocy drukarki 3D a następnie wykorzystane do wykonania makiety parku.


Fascia d'età 10 - 14

Difficoltà

Tipologia Evento Online

Data 02.10.2020    18:00 - 19:00
09.10.2020    18:00 - 19:00

Max. Participanti 20 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award Code for the Planet

Contatti Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury 'Synergia' Website: www.facebook.com/fundacja.synergiatuchow
Mail persona di riferimento: gs.tuchow@gmail.com

Condividi sui Social Media