„Математика со компјутер“

NCRIPU

Descriere Овој настан ќе биде организиран во вид на натпревар за учениците од III одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Натпреварот ќе биде во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски техниологии. Истиот ќе го водат професорите, а учениците ќе бидат поделени во групи под менторство на студенти. Комисија ќе бидат 3 студенти и наставничките. Учениците ќе имаат за задача на направат програма која ќе опфаќа едноставни математички операции.
Победник ќе биде една од групите и ќе добие симболична награда.
Целта на натпреварот е учениците да изведуваат едноставни математички операции со компјутер, користејчи го програмирањето.Locație

Vârste participanți 8 - 9

Grad dificultate

Format eveniment Eveniment offline

Dată 16.10.2019    10:00 - 13:00

Adresă О.У „Св. Климент Охридски, ул. Димче Лахчански бб
7000 Битола

Numărul maxim de participanți 30 Vrei să participi la eveniment? Ia legătura cu reprezentantul.

Participarea la eveniment este gratuită pentru participanţi.
Competiția Meet and Code Diversity

Contact NCRIPU Website: http://ousvklimentohridskibt.weebly.com/
Mail persoană de contact: monikamarkovsk34@gmail.com

Share pe rețele de socializare