Newsletter

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Descrizione Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Location

Fascia d'età 8 - 9

Difficoltà

Tipologia Evento Offline

Data 09.10.2019    10:30 - 12:30

Indirizzo Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. Participanti 27 Vuoi partecipare? Contatta il nostro riferimento locale.

La partecipazione è gratuita.
Meet and Code Award Community

Contatti NCRIPU Website: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Mail persona di riferimento: monikamarkovsk34@gmail.com

Condividi sui Social Media