Newsletter
Apply for Awards

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Opis Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Lokalizacja

Grupa wiekowa 8 - 9

Poziom trudności

Rodzaj wydarzenia Wydarzenie offline

Data 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adres Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Maksymalna liczba uczestników 27 Chcesz wziąć udział w tym wydarzeniu? Prosimy o kontakt z organizatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny


Kontakt NCRIPU Strona internetowa: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
Adres e-mail osoby kontaktowej: monikamarkovsk34@gmail.com

Udostępnij